zaterdag 22 januari 2011

VkBlog is geschiedenis door vastgelopen papieren VK redactie

Ik ben/was VKblogger vanaf het begin in 2005. Mij blognummer was 173, en mijn eerste bijdrage verscheen op 17 sep "Luchtkwaliteit aanpakken kan heel goedkoop" Door het verkeer met slimme stoplichten beter te laten doorstromen, staan ze minder stil met draaiende motor. Dynamisch Verkeers Management, DVM. Ook de stad Eindhoven heeft er inmiddels succesvolle proven mee gedaan, anno 2011.

In het begin van het VKblog moest burgerjournalistiek de papieren krant versterken.
Alleen de papieren journalisten zagen dat niet erg zitten, al waren er VK journalisten die ook gingen bloggen. Maar al snel bleken ook deze VK journalisten met een open blik, niet bestand tegen de kritiek in de reacties. Er werd en wordt op de papieren redactie heel erg neergekeken
op het VK blog.
Volgens VK ombudsman klaagden de VK bloggers veel te veel ze wezen vel te veel op gebreken. Jammer dat zelfs de lezers redacteur van de papieren redactie feedback van klanten negatief af doet. Hoog tijd voor een andere functie, lijkt me.
Een slecht teken voor de klantgerichtheid van de krant.
De papieren redactie straalde uit dat ze verschrikkelijk neerkeken op het VKblog.
Zonder te willen onderzoeken hoe je zo'n instrument benut.

Volgens de Belgische internet baas DeRidder, van de Volkskrant website, werd de internetredactie gehinderd door de papieren redactie Ik denk dat het beeld dat de Ridder schetst heel goed kan kloppen vwb de papieren VK redactie.
In het begin verschenen er ook blogs van papieren journalisten.
En inderdaad wat die schreven las beter en liep vlotter dan wat de echte bloggers schreven.
Maar de VK journalistenblogs werden lang niet altijd meer gelezen dan gewone bloggers.
Wat de echte bloggers vooral hinderlijk vonden was dat ze nooit reageerden.

Als ze het slim hadden aangepakt, dan had op die manier de schrijf kwaliteit van VKbloggers kunnen worden verbeterd. Maar de kwaliteit van de vijand wilde de papieren redactie niet verbeteren.
De tenen van papieren VK journalisten bleken veel te lang, en de achterdocht te groot. En waarschijnlijk kregen ze ook helemaal geen extra tijd van hun baas, voor kwaliteitsverhoging.

In het begin had Geert Jan Bogaerts de mond vol over burgerjournalistiek, maar dat was journalistiek in het perspectief van de papieren krant. Met scoops in het perspectief van een papieren krant.

Een krantenwebsite leent zich echter uitstekend voor User Generated Content. Maar dan moet je wel reacties bij artikelen toestaan. Wegener laat zien dat dat uitstekend kan werken.

Ook echte burgerjournalistiek gebeurde, ook op het VKblog. Al vond de papieren redactie dat niet interessant, voor zover ze het ontdekte, want waarschijnlijk keken ze alleen angstig of ze niet op hun eigen berichten onderuit gehaald werden.

Het VKblog bevatte 3 soorten nuttig nieuws, journalistieke produkten waar de papieren redactie niks aan dacht te hebben.

- lokaal nieuws, van gebeurtenissen waar geen persbericht van op de fax komt
- gespecialiseerd nieuws, met informatie waar ook de "gespecialiseerde" papieren VK journalist niet genoeg van begrijpt of de tijd krijgt.
- correcties op papieren berichten van mensen die wel echt weten wat ergens aan de hand was.

3 soorten content die soms best zeer gewaardeerd was geworden door de papieren lezers.
Als de papieren redactie mentaal in staat was geweest ze als selectiebron mee te nemen. Dat gebrek is de leiding van de VK aan te rekenen.

In de tijd dat de papieren VK redactie zijn best deed het VKblog te negeren, hebben ze wel het forum gedeelte uitgebreid en ook is er papieren ruimte gekomen voor specialisten van buiten, die alleen opinies mogen schrijven.

De Volkskrant is een voorbeeld van een vastgeroeste organisatie die niet is meegegaan met een maatschappij. Daar vloeit informatie rijkelijk, en er zijn altijd mensen die veel beter weten wat er speelt dan de papieren journalisten.

Het blog was en is een manier om die kennis bij de papieren redactie te krijgen.

De toekomst van de Volkskrant
Gaat die maatschappij willen betalen voor de VK selectie van achterhaald nieuws? En levert dat straks genoeg op om al die echte journalisten te betalen?
Ik denk het niet, maar de belangrijkste Volkskrant komt straks wel van de internet redactie. Als ze niet te Belgisch volgzaam worden tenminste.

En nog steeds is ca de helft van de artikelen over een ondewerp waar ik zelf toevallig specialist ben, afkeurenswaardig, fout of zeer gekeurd.
Hoe zou het dan zijn met de andere artikelen?

Feedback van bloggers, User Generated Content, geeft dan de diepte, correctie en geloofwaardigheid, of terechte twijfel, die een klantvriendelijk nieuws medium nodig heeft.

vrijdag 21 januari 2011

CO2 opslag en de rechtse kennis ciris


Deze week gaf de VVD twee demonstraties dat ze ondernemend Nederland een slechte dienst bewijzen. Waarom wil deze partij ons land slopen?

De eerste is de CO2 opslag.

VVD'er Rene Leegte was in het Noorden op bezoek geweest en zijn partijgenoten hadden het overtuigd dat CCS geen goed idee is. Hij deed zich voor als een goed volksvertegenwoordiger, luisteren naar de achterban.
Daarna, in het kamerdebat, had de VVD ineens geen bezwaren meer tegen CCS.

Maar CCS is technisch helemaal niet nodig, omdat de kolencentrales, die de CO2 uitstoot veroorzaken, overbodig zijn. Dus de CO2 uitstoot is gemakkelijk te voorkomen, door de kolencentrales niet te starten, de bouw te stoppen.
Bovendien zijn die kolencentrales allemaal van buitenlandse bedrijven, waar de VVD helemaal geen achterban heeft.

NW Europa heeft geen extra kolencentrales nodig, omdat er voldoende windmolens gebouwd worden. Nederland loopt hierin achter, staat stil, maar ook Nederland heeft genoeg ruimte om wel windparken te bouwen.
Juist die lokale windparken, zou de VVD achterban interesseren omdat ze daarmee geld kunnen verdienen. Niet alle VVD'ers, maar wel de slimme VVD'ers, zij kunnen ook verdienen aan windenergie in Nederland.
Doordat deze VVD regering met het subsidieren van CCS, de opkomt van decentrale energie frusteert, is ze anti liberaal bezig. Want VVD leden die duurzaam willen ondernemen, worden zo tegengewerkt door ministers van hun eigen partij.

Ook bij de bezuinigingen op het hoger onderwijs zie je dezelfde rechtse domheid.
Bij Halbe Zijlstra moet ik steeds denken aan een slecht opgeleide fries met een minderwaardigheids complex, die rancuneus is naar zijn eigen samenleving.

We moeten als kennis intensieve economie juist investeren in kennis, en nieuwe kennis.
Maar die kennis wordt alleen te gelde gemaakt, als we het onderling zo veel mogelijk delen.
Door van het onderwijs goed geoliede onderwijs fabrieken te maken, bereik je dat "te gelde maken" niet.
Juist de franje van de universiteiten, zorgen voor de gratis kennis deling en valorisatie in de maatschappij.
Zorg dat veel mensen kennis kunnen maken met wat daar gebeurt, met de projecten en projectjes, op allerlei niveau.
Dan kan "de maatschappij" zelf beoordelen hoe en waar ze die kennis en mogelijkheden kunnen benutten.

Een voorbeeld hoe dat werkt.
De nieuwe markt van Elektrische Voertuigen, EV's laten we aan ons voorbij gaan. EZ is er te gierig en kennelijk te dom voor. Nu gaan de Chinezen de hier ontwikkelde en door ons gesubsidieerde Duracar EV bouwen. EZ liet ze barsten.

Ander voorbeeld waarom bezuinigen op hoger onderwijs fout is.
Op de TUE hebben ze een software groep die gespecialiseerd is in testen van software.
EV's zitten barstensvol software.

Hebben we al een goede zelftest voor EV's? Nee.
Stel nu dat ik een idee heb hoe je die testaanpak voor EV's zou kunnen ontwikkelen.
Dan zegt de TUE software groep, "we kunnen alleen wat voor je doen, als je ons werk betaalt" "want de regering zegt dat we ondernemend bezig moeten zijn"
Door de bezuinings drift van deze ondernemers regering, worden ondernemerskansen de pas afgesneden.

Een volgende keer meer over dat zelftesten van uw toekomstige EV.
want stel dat hij meldt dat er die nacht een update is bijgekomen, hoe bewijs je dan dan hij nog veilig rijdt?

Ook zal ik nog een keer uitleggen waarom we geen kolencentrales en dus geen CCS nodig hebben.
Voorlopig verwijs ik even naar het Energie Transitie Model met zijn 80% CO2 reductie scenario

woensdag 19 januari 2011

Het Greenpeace recept voor een duurzame toekomst?


Greenpeace heeft een rapport gepubliceerd "Battle of the Grids". Daarin maken ze duidelijk dat kolenen kerncentrales concurreren met windparken om hun stroom op het elektriciteitsnetwerk te zetten. Greenpeace geeft een zeer begrijpelijke beschrijving, aanbevolen voor politici en bestuurders.
Maar er zijn wel wat kritische kanttekeningen te plaatsen.

Wat is de bedoeling van dit Greenpeace rapport?
Het beschrijft technieken die we al lang kennen, die energie bedrijven al toepassen, als ze dat willen. Greenpeace heeft het nog steeds over "baseload" dat is echter een achterhaald begrip, ze werken tegenwoordig met de "Virtual Power Plant". Kolen- en kerncentrales draaien niet omdat ze slechts langzaam kunnen bijregelen, maar omdat we dat die vervuiling toestaan.

Duurzaam inkopende bedrijven en overheden, en consumenten moeten bij dergelijke smeerlappen gewoon niet kopen.
Ook al spelen ze mooi weer met een windpark hier of daar.
De elektriciteitsmarkt is transparant genoeg om te weten of je echt duurzame stroom koopt of vervuilde groene stroom.

Greenpeace geeft helaas ook geen recept hoe de gewenste, vereiste, verandering in gang te zetten. Het lijkt er op dat Greenpeace is opgenomen in de gelederen van de fossiele belangen.
Een goede aanpak is "voorrang voor duurzaam" Greenpeace noemt het wel, maar werkt de consequenties niet uit, waarom niet?
Nu verliezen ze zich, in dit rapport, in allerlei uitleg over variatie in opgewekte energie, die het wangedrag van fossiele opwekkers goed praten.

"Voorrang voor duurzaam" is een sleutel concept.
Dan hanteer je het principe dat schone stroom de voorkeur heeft boven stroom die CO2 en CO2 en radioactief afval produceert.

Dat is helderder dan stroom met CO2 wat zwaarder belasten, want dat gaat de zweep er in de kolenmijn nog wat harder overheen. Het gevolg van CO2 tax is dan dat ze in Columbiaanse en Zuid Afrikaanse kolenmijnen , onze belastingverhoging betalen met hun leven en gezondheid.

Op zich is CO2 tax veel beter dan CO2 handel, maar echte voorrang voor duurzaam, is een beter principe dat helderder en transparanter werkt.

Greenpeace constateert impliciet dat die "voorrang voor duurzaam" nog lang niet overal geregeld is.
Maar maak dat dan helder, net als de corruptieindex voor landen, bijvoorbeeld.

Het Greenpeace rapport
Het valt me op dat Greenpeace de variatie in windsterkte veel sneller toont dan ze in werkelijkheid is.
Ook lees ik nergens bij Greenpeace dat windenergie heel goed is te voorspellen.
Waar zou het eerste windpark van Greenpeace donateurs komen?

zondag 16 januari 2011

Visuele ontwerp fout in een windpark


Langs de A15 staat een windpark van 4 molens, ze staan niet precies op een lijn. Daardoor lijkt het alsof ze door elkaar heen draaien. Alle automobilisten die er langs rijden, zien ieder voor zich , deze visuele imperfectie.

Als ze precies op 1 lijn hadden gestaan, was een regelmatig beeld ontstaan, en op slecht 1 plek hadden deze 4 molens "door elkaar heen gedraaid"
Door de regelmaat en door de rechte lijn was de visuele imperfectie beperkt gebleven tot een enkel punt, waardoor er meer visuele rust was geweest bij dit windpark.

Helemaal rechts is de Betuwe lijn te zien.

zaterdag 15 januari 2011

constante wind in UK op 15 jan 2011

Op 15 jan 2010 was het aandeel windenergie in het UK redelijk constant 2345 MW
http://www.bmreports.com/bsp/bsp.php#chartelement

woensdag 30 december 2009

Het Kopenhagen akkoord is positief, iedereen aan de slag, NU

Ondanks de breed geroepen teleurstelling heeft Kopenhagen heeft wel degelijk een akkoord opgeleverd.
Voor het eerst erkennen alle landen dat de IPCC klimaatwetenschappers de goede doelen stellen
Dus nederlandse "wetenschappers" die buiten hun competentie lullen, zoals Labohm, en Kroonenberg kunnen zich nu helemaal terugtrekken op de kleinste kamertjes van de elsevier redactie.

Het belangrijkste vond ik het statement van Obama dat de wereld, en dus ook de VS, nu gaat doen wat de IPCC wetenschapper adviseren.


De grens van max 2 graden opwarming wordt door iedereen erkend.
Dat schept de plicht om in elk land effectieve maatregels in te stellen. Duitsland heeft zijn energie markt eerlijk gemaakt met zijn Feed-in systeem, en al meer dan 45 landen hebben dat succes gekopieerd. In Nederland weigert het CDA dat, daarom moet het CDA bij de volgende, elke, verkiezing worden uitgesloten.
Nederland blijft vooralsnog de fossiele ambitie van Shell ondersteunen.
En EZ (cda) laat daarvoor de belastingbetaler bijdragen aan de winst van dat smerige nederlandse bedrijf.

Het wachten is nu op het koninklijk huis dat zijn 5%+ aandeel verkoopt in het bedrijf dat als kerncompetentie heeft om het koninkrijk onder te laten lopen, met het faciliteren van de CO2 uitstoot.

Ook minister Cramer erkent dat we als land zelf nog veel gaan doen om onder die 2 graden te blijven.
Westerse landen moeten nu het goede voorbeeld geven, en laten zien dat duurzaam NU al voordeliger is dan fossiel.
Op die manier zullen ook ontwikkelingslanden vanzelf voor duurzaam kiezen.
En uiteindelijk zullen fossiele dictaturen, zoals venezuela en saoudi arabie hun olie niet meer kwijt kunnen.

China is al zover, ook al is het de grootste CO2 uitstoter, het is ook kampioen windparken bouwen.

zaterdag 29 december 2007

Pleur op met verhalen over Wilders in de krant, KLIMAAT!, daarover moet het gaan.

Het Volkskrant commentaar ging vandaag over de vele woorden over het klimaat. Daarmee demonstreert de VK redactie zelf het foute gedrag waar ze over schrijft. Ook in de media, en speciaal in de volkskrant, staan te weinig verhalen over de vele mogelijke klimaatacties die gewone burgers nemen en kunnen nemen.
Aandacht geven aan dergelijke klimaatvriendelijke keuzes, is de rol die een krant en juist de Volkskrant moet gaan spelen. De Volkskrant kan een leidende rol spelen in de veranderende Nederlandse samenleving als ze dat durft. Ze kan ook oud papier blijven produceren.


De volkskrant commentator legt de bal ten onrechte alleen bij politici. Ook de redactie moet zijn rol goed spelen. Juist een krant als de volkskrant moet aandacht geven aan individuele keuzes van burgers.
En hoe overheden daarbij kunnen helpen.

Pleur op met de aanhoudende verhalen over Wilders. Vervang 90% van dat soort verhalen door een artikel over een klimaat keuze.
- De wethouder die schone auto's niet gratis durft te laten parkeren
- De burger die een stukje eigen windmolen claimt op het Windparken Wiki
- De verhuurder die wel isolatie aanbrengt
- Waarom elke regio zijn eigen windmolens moet bouwen
- En dan de elektrische fiets, hoe die veel autoritjes overbodig maakt. China doet het.
- Waar blijft het verhaal over de Aerorider, een 1 persoons elektrische auto. Daarmee kan de CO2 uitstoot en de stadsfile binnen 4 jaar 70% omlaag. Je leest het goed.

Dat soort verhalen, over de aanpak van het klimaatprobleem, moeten er in de krant, op pag 3. Schrijf zelf voor het klimaat. Leid!

Dus beste Volkskrant redactie, blijf niet aan de kant staan kijken, als een slechts woorden producerende neuzelaar, máák de verandering.
Jullie hebben het publiek, ook onder politici en bestuurders, benut dat door iedereen te inspireren tot klimaatbewuste verandering. Besteed minder papier aan futiele ruzies waar politici als kinderen om aandacht vragen. Laat dat maar aan de MP. Besteed die ruimte aan verandering, waarbij de krant de lezer inspireert. Neem je verantwoording en daarmee de leiding in het klimaatdebat. Er zijn genoeg lezers en bloggers die mee zullen sturen.