zaterdag 29 december 2007

Pleur op met verhalen over Wilders in de krant, KLIMAAT!, daarover moet het gaan.

Het Volkskrant commentaar ging vandaag over de vele woorden over het klimaat. Daarmee demonstreert de VK redactie zelf het foute gedrag waar ze over schrijft. Ook in de media, en speciaal in de volkskrant, staan te weinig verhalen over de vele mogelijke klimaatacties die gewone burgers nemen en kunnen nemen.
Aandacht geven aan dergelijke klimaatvriendelijke keuzes, is de rol die een krant en juist de Volkskrant moet gaan spelen. De Volkskrant kan een leidende rol spelen in de veranderende Nederlandse samenleving als ze dat durft. Ze kan ook oud papier blijven produceren.


De volkskrant commentator legt de bal ten onrechte alleen bij politici. Ook de redactie moet zijn rol goed spelen. Juist een krant als de volkskrant moet aandacht geven aan individuele keuzes van burgers.
En hoe overheden daarbij kunnen helpen.

Pleur op met de aanhoudende verhalen over Wilders. Vervang 90% van dat soort verhalen door een artikel over een klimaat keuze.
- De wethouder die schone auto's niet gratis durft te laten parkeren
- De burger die een stukje eigen windmolen claimt op het Windparken Wiki
- De verhuurder die wel isolatie aanbrengt
- Waarom elke regio zijn eigen windmolens moet bouwen
- En dan de elektrische fiets, hoe die veel autoritjes overbodig maakt. China doet het.
- Waar blijft het verhaal over de Aerorider, een 1 persoons elektrische auto. Daarmee kan de CO2 uitstoot en de stadsfile binnen 4 jaar 70% omlaag. Je leest het goed.

Dat soort verhalen, over de aanpak van het klimaatprobleem, moeten er in de krant, op pag 3. Schrijf zelf voor het klimaat. Leid!

Dus beste Volkskrant redactie, blijf niet aan de kant staan kijken, als een slechts woorden producerende neuzelaar, máák de verandering.
Jullie hebben het publiek, ook onder politici en bestuurders, benut dat door iedereen te inspireren tot klimaatbewuste verandering. Besteed minder papier aan futiele ruzies waar politici als kinderen om aandacht vragen. Laat dat maar aan de MP. Besteed die ruimte aan verandering, waarbij de krant de lezer inspireert. Neem je verantwoording en daarmee de leiding in het klimaatdebat. Er zijn genoeg lezers en bloggers die mee zullen sturen.

dinsdag 11 december 2007

Hoe ontwerp je een windpark voor het windpark wiki

Op het windpark Wiki staan nu ca 100 windpark ontwerpen.
Het zijn bijna allemaal lijnvormige ontwerpen. Ze zijn ontworpen door met Google maps goed te kijken naar het landschap.
De Windpark Wiki landschapsontwerpregels zijn:
  • In principe kan en windpark overal in Nederland, en voor het gemak betekent dat overal buiten de bebouwde kom.
  • Een windpark moet altijd een vloeiende lijn zijn, met windmolens op regelmatige afstanden van elkaar. Bijvoorbeeld 600 tot 900 m, verder uit elkaar dan bij de gebruikelijke windparken.
  • Lijnen blijven altijd minstens ca 8 km uit elkaar, zodat een kijker in het landschap altijd maar een van de lijnen ziet.
  • Bij een onderbreking in de rij windmolens, moet het vloeiende van de lijn wel in stand blijven.
  • De normale milieuregels blijven van kracht, zoals die voor lawaai en flikkering voor huizen in de directe omgeving van een windmolen
  • Windmolens in de lijn krijgen namen van de plaats waar ze dicht bij liggen. Zo zien kijkers waar hun eigen windmolen kan staan.
Op deze manier ontstaan vanzelf lijnen in het landschap,
Die op zich zelf staan
Die voornamelijk liggen in weing gebruikte gebieden
Die stoppen als ze een dichterbevolkt gebied naderen, een boeren gemeenschap, dorp of stad.

dinsdag 4 december 2007

Windparken Wiki

Het windparken wiki is onderdeel van de Nederlandse energie transitie. Het brengt het klimaat weer terug naar de burger. Op het Windparken Wiki kan iedereen die dat wil een windmolen adopteren van een windpark in de buurt, en zelf een beter windpark ontwerp voorstellen of bestaande verbeteren.

Dat ontwerpen van een windpark is de eerste stap
De twede stap is draagvlak verwerven, omwonenden en andere regio bewoners kunnen een stukje van een windmolen claimen als mede-eigenaar

Vervolgens kan de officiële procedure beginnen.
Waarna er uiteindelijke duurzame elektriciteit wordt geproduceerd